نام واحد : پارس پروتئین شریف عین اله خدائی وحسین خدائیتمدید33572

نام محصول : اماده سازی بتسه بندی گوشت ماهی

 • سریال مجوز : 1780914
 • شماره مجوز : 29034
 • تاریخ مجوز : 26/03/1386
 • کد محصول : 15121420
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی ماهی ومیگو
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%