نام واحد : مجتمع صنعت و معدن ذوب آهن جنوب شرق ایرانیان

نام محصول : آهن اسفنجی خام

 • سریال مجوز : 580154000000
 • شماره مجوز : 166570/60
 • تاریخ مجوز : 04/08/1393
 • کد محصول : 2710512532
 • شرح محصول : آهن اسفنجی خام
 • ظرفیت : 800,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%