نام واحد : زمزم شرق تهران

نام محصول : گازکربنیک

 • سریال مجوز : 1702119
 • شماره مجوز : 26987
 • تاریخ مجوز : 11/04/1390
 • کد محصول : 24111250
 • شرح محصول : دی اکسید کربن مایع
 • ظرفیت : 969,000 مترمکعب
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%