نام واحد : عسگر روحی

نام محصول : اردگندم

 • سریال مجوز : 1702124
 • شماره مجوز : 62055
 • تاریخ مجوز : 14/06/1385
 • کد محصول : 15311110
 • شرح محصول : اردغلات گندم
 • ظرفیت : 121,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%