نام واحد : علیرضا محمدی

نام محصول : خوراک دام و طیور

 • سریال مجوز : 1702180
 • شماره مجوز : 429055
 • تاریخ مجوز : 28/12/1363
 • کد محصول : 15331130
 • شرح محصول : خوراک اماده دام
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%