نام واحد : سپید سامان ایرانیان - تمدید 38914

نام محصول : قندحبه ازشکر

 • سریال مجوز : 1781284
 • شماره مجوز : 33263
 • تاریخ مجوز : 25/04/1386
 • کد محصول : 15421210
 • شرح محصول : انواع قند
 • ظرفیت : 7,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 15%
  15%