نام واحد : شرکت تولید فرآورده های گوشتی تهران

 • استان : تهران
 • شهر : اسلامشهر
 • نشانی شرکت : خ آذربایجان...
 • تلفن شرکت : *****664
 • نشانی واحد : جاده قدیم کرج - اتوبان آزادگان - احمدآبادمستوفی خیابان افرا - شرکت فرآورده های گوشتی تهران
 • تلفن واحد : *******567
 • مدیر : پژمان داوری منزه
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع سوسیس ازگوشت سفید و قرمزو بوقلمون

 • سریال مجوز : 1702184
 • شماره مجوز : 68618
 • تاریخ مجوز : 23/10/1393
 • کد محصول : 15111411
 • شرح محصول : سوسیس ازگوشت قرمز وسفید حیوانات حلال
 • ظرفیت : 2,380 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 0%
  0%