نام واحد : آبمعدنی مازندران 0

نام محصول : ابمعدنی

 • سریال مجوز : 1702214
 • شماره مجوز : 383432
 • تاریخ مجوز : 12/12/1366
 • کد محصول : 15541120
 • شرح محصول : اب معدنی
 • ظرفیت : 2,525 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%