نام واحد : خوشه بهچین آریس ابراهیم بخشیتمدید45090

نام محصول : اماده بسته بندی میوه

 • سریال مجوز : 1781614
 • شماره مجوز : 35088
 • تاریخ مجوز : 10/05/1386
 • کد محصول : 15131111
 • شرح محصول : میوه جات منجمد بسته بندی شده
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%