نام واحد : صنعتی بسته بندی میوه جات پرشیا ترنج دماوند -تمدید 81818

نام محصول : میوه جات خشک

 • سریال مجوز : 1781787
 • شماره مجوز : 36252
 • تاریخ مجوز : 21/05/1386
 • کد محصول : 15131110
 • شرح محصول : حفاظت ازفسادمیوه جات وسبزیجات بروش انجمادوخشک کردن
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 45%
  45%