نام واحد : ماهدانه

نام محصول : غذای دام

 • سریال مجوز : 1702223
 • شماره مجوز : 156123
 • تاریخ مجوز : 30/11/1359
 • کد محصول : 15331130
 • شرح محصول : خوراک اماده دام
 • ظرفیت : 73,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%