نام واحد : پاک دانه

نام محصول : غذای اماده دام

 • سریال مجوز : 1702225
 • شماره مجوز : 308994
 • تاریخ مجوز : 09/03/1360
 • کد محصول : 15331130
 • شرح محصول : خوراک اماده دام
 • ظرفیت : 30,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%