نام واحد : نیکی ماست

نام محصول : ماست پاستوریزه

 • سریال مجوز : 1702226
 • شماره مجوز : 354385
 • تاریخ مجوز : 28/06/1362
 • کد محصول : 15201231
 • شرح محصول : ماست پاستوریزه
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%