نام واحد : شکوفه زرین نارنجستان ناصرمحبیتمدید95301

نام محصول : شکلات

 • سریال مجوز : 1782359
 • شماره مجوز : 40664
 • تاریخ مجوز : 24/06/1386
 • کد محصول : 15431220
 • شرح محصول : انواع شکلات
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%