نام واحد : کنسرو کمپوت سید مهدی روحانی

نام محصول : سرکه ازالکل

 • سریال مجوز : 1702228
 • شماره مجوز : 320604
 • تاریخ مجوز : 30/05/1360
 • کد محصول : 15492453
 • شرح محصول : سرکه صنعتی
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%