نام واحد : علی سرایداراصفهانی

نام محصول : اسپری زعفران

 • سریال مجوز : 1782409
 • شماره مجوز : 40449
 • تاریخ مجوز : 21/06/1386
 • کد محصول : 15492423
 • شرح محصول : اسپری زعفران
 • ظرفیت : 60 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 50%
  50%