نام واحد : ذوب فولاد نگین خلیج فارس

نام محصول : کنسانتره آهن

 • سریال مجوز : 580184000000
 • شماره مجوز : 12610
 • تاریخ مجوز : 19/06/1386
 • کد محصول : 1310412309
 • شرح محصول : کنسانتره آهن
 • ظرفیت : 600,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 31%
  31%