نام واحد : حسین علیخانی - تمدید 86313

نام محصول : سردخانه بالای صفر

 • سریال مجوز : 1782746
 • شماره مجوز : 43354
 • تاریخ مجوز : 17/07/1386
 • کد محصول : 15135011
 • شرح محصول : سردخانه بالای صفر
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 21%
  21%