نام واحد : آردایران پارس

نام محصول : اردگندم

 • سریال مجوز : 1702073
 • شماره مجوز : 320354
 • تاریخ مجوز : 06/04/1356
 • کد محصول : 15311110
 • شرح محصول : اردغلات گندم
 • ظرفیت : 13,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%