نام واحد : مجتبی فیض اربابی- تمدید 61690

نام محصول : سردخانه زیرصفر

 • سریال مجوز : 1782775
 • شماره مجوز : 43469
 • تاریخ مجوز : 17/07/1386
 • کد محصول : 15135012
 • شرح محصول : سردخانه زیرصفر
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 31%
  31%