نام واحد : آرد ایران باختر

نام محصول : انواع آرد

 • سریال مجوز : 1702075
 • شماره مجوز : 88270
 • تاریخ مجوز : 26/11/1389
 • کد محصول : 15311110
 • شرح محصول : اردغلات گندم
 • ظرفیت : 100,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%