نام واحد : مهتا پروتئین کیمیا - تمدید 62859

نام محصول : اماده بسته بندی مرغ

 • سریال مجوز : 1782911
 • شماره مجوز : 44419
 • تاریخ مجوز : 28/07/1386
 • کد محصول : 15111220
 • شرح محصول : بسته بندی گوشت ومرغ
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 35%
  35%