نام واحد : مرغداران مرکز

نام محصول : مکمل خوراک طیور

 • سریال مجوز : 1702082
 • شماره مجوز : 313590
 • تاریخ مجوز : 02/03/1364
 • کد محصول : 15331112
 • شرح محصول : مکملهای غذایی طیور
 • ظرفیت : 3,740 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%