نام واحد : حیدرقناعتی

نام محصول : بیسکویت کرمدار

 • سریال مجوز : 1702087
 • شماره مجوز : 358637
 • تاریخ مجوز : 10/07/1362
 • کد محصول : 15411221
 • شرح محصول : بیسکویت کرمدار
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%