نام واحد : آریا شهد آذر - تمدید 83082

نام محصول : اماده سازی بسته بندی ادویه

 • سریال مجوز : 1783342
 • شماره مجوز : 47622
 • تاریخ مجوز : 20/08/1386
 • کد محصول : 15492411
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی ادویه جات
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%