نام واحد : شرکت صنعتی تولیدی سنبله سبز غلات - تمدید 66725

نام محصول : بیسکویت

 • سریال مجوز : 1783398
 • شماره مجوز : 48267
 • تاریخ مجوز : 23/08/1386
 • کد محصول : 15411220
 • شرح محصول : بیسکویت
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 56%
  56%