نام واحد : محمدعلی سرتیپی خوبان

نام محصول : نمک یددار

  • سریال مجوز : 1703044
  • شماره مجوز : 12360
  • تاریخ مجوز : 18/02/1345
  • کد محصول : 15492522
  • شرح محصول : نمک طعام یددار تصفیه نشده
  • ظرفیت : 1,200 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
  • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%