نام واحد : غذایی مارال گستر مهیار

نام محصول : اماده بسته بندی قارچ

 • سریال مجوز : 1783427
 • شماره مجوز : 48258
 • تاریخ مجوز : 23/08/1386
 • کد محصول : 15132141
 • شرح محصول : فرآوری وبسته بندی قارچ خوراکی
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%