نام واحد : علیرضا دبیران - تمدید 56165

نام محصول : بستنی

 • سریال مجوز : 1783640
 • شماره مجوز : 57516
 • تاریخ مجوز : 05/12/1388
 • کد محصول : 15201271
 • شرح محصول : بستنی ساده
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%