نام واحد : هاگ انداز مجدالدین مدنی - موسسه شاداب

نام محصول : ابلیمو

 • سریال مجوز : 1703038
 • شماره مجوز : 29811
 • تاریخ مجوز : 03/04/1386
 • کد محصول : 15131714
 • شرح محصول : اب لیموترش
 • ظرفیت : 1,320 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%