نام واحد : همکار ساخت فن

نام محصول : نان عربی دولایه

 • سریال مجوز : 1703205
 • شماره مجوز : 64600
 • تاریخ مجوز : 12/04/1379
 • کد محصول : 15411110
 • شرح محصول : انواع محصولات خبازی نان ماشینی
 • ظرفیت : 470 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%