نام واحد : توفیق نجدی

نام محصول : انواع بستنی یخی

 • سریال مجوز : 1704629
 • شماره مجوز : 31644
 • تاریخ مجوز : 03/12/1372
 • کد محصول : 15201275
 • شرح محصول : بستنی یخی
 • ظرفیت : 13,940 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%