نام واحد : سید مجتبی اقا میری - تمدید 20693

نام محصول : غذای آماده مصرف

 • سریال مجوز : 1783840
 • شماره مجوز : 51335
 • تاریخ مجوز : 12/09/1386
 • کد محصول : 15492330
 • شرح محصول : غذای اماده ازغیرسبزیجات
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%