نام واحد : سیداحمد جوزی - تمدید 65153

نام محصول : انواع بستنی پاستریزه

 • سریال مجوز : 1784223
 • شماره مجوز : 54229
 • تاریخ مجوز : 27/09/1386
 • کد محصول : 15201270
 • شرح محصول : انواع بستنی وبستنی یخی برپایه شیر
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 50%
  50%