نام واحد : تروند پروتئین -تمدید 22292

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : خ مطهری پ 281...
 • تلفن شرکت : *****887جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی پایتخت بلوک 53 قطعه 3
 • تلفن واحد : *****887جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی قیدارچی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی پایتخت

نام محصول : اماده بسته بندی گوشت قرمز

 • سریال مجوز : 1784408
 • شماره مجوز : 55505
 • تاریخ مجوز : 05/10/1386
 • کد محصول : 15111221
 • شرح محصول : بسته بندی گوشت قرمز
 • ظرفیت : 3,600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 35%
  35%