نام واحد : تروند پروتئین -تمدید 22292

نام محصول : اماده بسته بندی گوشت مرغ

 • سریال مجوز : 1784408
 • شماره مجوز : 55505
 • تاریخ مجوز : 05/10/1386
 • کد محصول : 15111220
 • شرح محصول : بسته بندی گوشت ومرغ
 • ظرفیت : 3,600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 35%
  35%