نام واحد : پارس میلک

نام محصول : دوغ

 • سریال مجوز : 1704702
 • شماره مجوز : 55544
 • تاریخ مجوز : 13/04/1377
 • کد محصول : 15201237
 • شرح محصول : دوغ گازدار
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%