نام واحد : تهیه و بسته بندی مواد غذای هانی

نام محصول : انواع کنسروهای گوشتی وغیرگوشتی

 • سریال مجوز : 1704800
 • شماره مجوز : 51747
 • تاریخ مجوز : 19/02/1383
 • کد محصول : 15131660
 • شرح محصول : کنسروانواع غذاهای اماده
 • ظرفیت : 3,418 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%