نام واحد : کاملین دام شیر پدرام پراویان تمدید96888

نام محصول : دوغ بدون گازپاستوریزه

 • سریال مجوز : 1784863
 • شماره مجوز : 60509
 • تاریخ مجوز : 18/11/1386
 • کد محصول : 15201236
 • شرح محصول : دوغ بدون گاز
 • ظرفیت : 4,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 49%
  49%