نام واحد : ناب ورامین

نام محصول : انواع ماست چکیده .میوه ای

 • سریال مجوز : 1705092
 • شماره مجوز : 33743
 • تاریخ مجوز : 25/08/1378
 • کد محصول : 15201232
 • شرح محصول : ماست میوه وغیره
 • ظرفیت : 7,713 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%