نام واحد : سنبله رشد پارسه - تمدید 90660

نام محصول : شکلات مغزدار

 • سریال مجوز : 1784942
 • شماره مجوز : 62703
 • تاریخ مجوز : 01/12/1386
 • کد محصول : 15431210
 • شرح محصول : انواع شکلات مغزدار
 • ظرفیت : 700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 22%
  22%