نام واحد : شرکت نوژان امرتات - تمدید 61456

نام محصول : ماست پاستوریزه

 • سریال مجوز : 1784953
 • شماره مجوز : 62731
 • تاریخ مجوز : 01/12/1386
 • کد محصول : 15201231
 • شرح محصول : ماست پاستوریزه
 • ظرفیت : 4,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%