نام واحد : محمد سینا معین

نام محصول : انواع میوه آجیلی فرآوری شده

 • سریال مجوز : 590105000000
 • شماره مجوز : 31091
 • تاریخ مجوز : 12/07/1393
 • کد محصول : 1549412503
 • شرح محصول : انواع میوه آجیلی فرآوری شده
 • ظرفیت : 120 تن
 • گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)
 • گروه 4 رقمی : -140
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%