نام واحد : شیرین سرو

نام محصول : آبلیمو

 • سریال مجوز : 1705606
 • شماره مجوز : 54620
 • تاریخ مجوز : 01/04/1381
 • کد محصول : 15131714
 • شرح محصول : اب لیموترش
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%