نام واحد : جمشید اسفندیاری مقدم و ذوالفعلی محمدزاده دونیقی - تمدید 39058

نام محصول : انواع سس سرد

 • سریال مجوز : 1785069
 • شماره مجوز : 64066
 • تاریخ مجوز : 12/12/1386
 • کد محصول : 15492433
 • شرح محصول : سس سالاد
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 22%
  22%