نام واحد : اسحق محمدنقی بخشی- تمدید98841

نام محصول : انواع ترشی

 • سریال مجوز : 1785137
 • شماره مجوز : 64425
 • تاریخ مجوز : 15/12/1386
 • کد محصول : 15131230
 • شرح محصول : ترشیجات
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%