نام واحد : غذایی تصفیه نمک ایران

نام محصول : اماده سازی بسته بندی نمک ید

 • سریال مجوز : 1704245
 • شماره مجوز : 52041
 • تاریخ مجوز : 22/02/1383
 • کد محصول : 15492512
 • شرح محصول : نمک طعام یددار تصفیه شده
 • ظرفیت : 22,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%