نام واحد : چشمه سارشهریار

نام محصول : رب گوجه فرنگی

 • سریال مجوز : 1704253
 • شماره مجوز : 28883
 • تاریخ مجوز : 03/06/1378
 • کد محصول : 15491810
 • شرح محصول : انواع رب گوجه فرنگی
 • ظرفیت : 1,350 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%