نام واحد : شرکت زر رویان پارس - تمدید 81295

نام محصول : نان صنعتی حجیم ونیمه حجیم ومسطح

 • سریال مجوز : 1785650
 • شماره مجوز : 52900
 • تاریخ مجوز : 26/01/1387
 • کد محصول : 15411141
 • شرح محصول : نان صنعتی - نان اروپائی
 • ظرفیت : 9,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 63%
  63%