نام واحد : ابراهیم بهروزی

نام محصول : روده سورت شده روده گاوی گوسفندی و بزی

 • سریال مجوز : 1704259
 • شماره مجوز : 41201
 • تاریخ مجوز : 22/06/1388
 • کد محصول : 15111314
 • شرح محصول : روده طبیعی بزوگوسفند اورژینال [تمیزشده وچربی گیرشده]
 • ظرفیت : 129 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%