نام واحد : داروسازی کیمیا فام

نام محصول : مکمل خوراک دام وطیور - پودرشی

 • سریال مجوز : 1704564
 • شماره مجوز : 34731
 • تاریخ مجوز : 27/09/1380
 • کد محصول : 15331112
 • شرح محصول : مکملهای غذایی طیور
 • ظرفیت : 4,530 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%