نام واحد : لبنیاتی پوئینگ ورامینناصرصطفی رضاطالب فاطمه خسروی

نام محصول : دوغ دربطری یکبارمصرف

 • سریال مجوز : 1705804
 • شماره مجوز : 53207
 • تاریخ مجوز : 06/03/1377
 • کد محصول : 15201236
 • شرح محصول : دوغ بدون گاز
 • ظرفیت : 450 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%